Ebzárlat és legeltetési tilalom

Részletek

Kategória: Hír |

Hirdetmény – Sántosi településrendezési eszközök

Hirdetmény részletek

Dokumentáció I. rész

Dokumentáció II. rész

Kategória: Hír |

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL 2020. ÉVBEN

Tájékoztató

Adatlap

Kategória: Hír |

Zselickislak településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetési eljárása megkezdődött

A hirdetmény és a dokumentáció az alábbi linken megtalálható:

Zselickislak HIRDETMÉNY

Dokumentáció I.

Dokumentáció II.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet az (njt.hu) alábbi linken megtalálható:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed8dr3eo6dt5ee8em5cj4by5cb4bx7bw6cf5cf0h

Kategória: Hír |

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Honlapunkon az „Elektronikus ügyintézés” menüpontra kattintva az E-önkormányzati portálra juthat.

Kategória: Hír |

Zselici Vadvirág Óvoda fejlesztése Simonfán

Kategória: Hír |

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Csoma projekt gesztor

– a kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

– a projekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

– a szerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft

– a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

– a projekt tartalmának bemutatása:  A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.01.

– projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007

Kategória: Hír |

Tájékoztató kutak engedélyezéséről

Aktualizált_tájékoztató  

2019. július 01. naptól a kutakkal kapcsolatos eljárások ILLETÉKMENTESEK!

Az engedélyeztetési kötelezettség új határideje: 2023. december 31.

Kategória: Hír |

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Részletek

Kategória: Hír |

A Hivatal konzorciumi partner a “A Zselickislaki Termelői Piac” projekt megvalósításában

Pályázó neve: ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt megnevezése: A zselickislaki termelői piac létrehozása
Projekt helyszíne (település): Zselickislak
Megítélt összeg: 114 458 750 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt összköltség: 114 458 750 Ft

Projekt várható befejezése:      2019.12.31.

 

Jelen projekt célja, hogy Zselickislak és a környező települések rendelkezzenek egy olyan termelői piaccal, ahol a kistermelők/őstermelők által megtermelt alaptermékeket, és azokból előállított élelmiszereket népszerűsítsék, illetve közvetlenül el tudják juttatni a fogyasztókhoz. További céljuk, hogy az élelmiszerboltokban és áruházakban kapható exportált termékeket visszaszorítsák a térségben, amelyben a helyi termelői piac nagy segítséget nyújthat, hiszen a friss helyi termékek, szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb előmunkával, odafigyeléssel előállított termékeket minőségét nyomon lehet követni, hiszen a termelők közvetlen kapcsolatban lehetnek a vevőkkel, így a termelés módjáról közvetlen tájékoztatást tudnak biztosítani. A termékek előállítása, árusítása a térségben történne, így a bevétel is helyben maradna, ami kapcsán erősödne a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödhetnének a termelő-vevő, a vidék-város kapcsolatok. A közvetlen értékesítésnek köszönhetően a termelőknek csökkenhetne a szállítási, tárolási, hűtési költségei, valamint mindezeknek köszönhetően a környezetterhelés is. A helyi termelői piac nem csak egyszerűen árucsere helyszíne lehetne, hanem egy értékes közösségi élmény színtere is, ahol jobban megismerhetik egymást a helyben és a térségben lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Színes és helyi sajátosságú programokkal kiegészítve a piacot, növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a népi hagyományok is, valamint minden korosztály megtalálhatja a megfelelő kikapcsolódást szolgáló élményt a piac látogatásakor. b) A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: Zselickislak Község Önkormányzata jelen pályázat önállóan támogatható tevékenységei közül a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása című alprogramot célozza meg, melynek keretében egy új termelői piacot létesítene. A terület Zselickislak, 121/4 helyrajzi számú telkén helyezkedik el, amely a település rendezési terve szerint különleges sport- és szabadidős rekreációs terület (Kü-S). A helyszínrajz szerint a terület észak-dél irányú, a terep sík. Az úthálózathoz kapcsolódás megoldott. Gépjármű forgalommal a kialakított közút felől megközelíthető a terület. Az épület földszintjén a 235,65 m2-es piactér mellett két üzlethelyiség kerül kialakításra. Női, férfi és akadálymentes mosdó is található majd az épület földszintjén, valamint itt kap helyet a kazánház is. Az épület emeletén két irodahelyiség lesz megtalálható. Az épület teljes körű, komplex akadálymentesítéssel kerül kialakításra. A térhasználat tervezésekor figyelembevételre került az egyetemes tervezés elve, azaz a nők, férfiak, gyerekek és fogyatékosok igényei.

 

 

Kategória: Hír |