A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem keretében megvalósult Zselicszentpál Községi Önkormányzat pályázata

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban Támogató), valamint az
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) útján az illegális
hulladéklerakók felszámolása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé megyei és
települési önkormányzatok, egyházi jogi személyek számára azzal a célja, hogy a Kormány
Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltakkal összhangban az ország területén
elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásra kerüljön.

E felhívás keretében Zselicszentpál Községi Önkormányzat 19.875.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A pályázat célja a település külterületén lévő illegális
hulladéklerakó hely felszámolása, a hulladék kiemelése, elszállítása és a Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közreműködésével végzett ártalmatlanítása volt,
valamint a pályázat keretében lefolytatott kommunikációs kampány az illegális hulladék
lokális újraképződésének meggátolását célozta meg. A kommunikációs tevékenység során
helyszíni tilalmat jelző táblák kihelyezésével, az önkormányzat weboldalának és helyi
kisközösségeket érintő közösségi média felületek használatával, felvilágosító előadás
tartásával és megyei szintű helyi online sajtóhirdetés útján igyekeztünk a lakosság számára
információt és tudást átadni annak érdekében, hogy a keletkező háztartási hulladék
felhasználása, illetve legális elhelyezése által az illegális szemetelés mértékét visszaszorítsuk
a településen. Összesen 255,12 tonna vegyes típusú illegális szemét került felszámolásra és
ártalmatlanításra az önkormányzat területén.

Az érintett helyszín:
Zselicszentpál külterület 059 hrsz.

Támogató neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lebonyolító neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
Kedvezményezett neve: Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Támogatás összege: 19.875.000.- Ft
Azonosító szám: 2021/TMOP2/0060
Megvalósítás határideje: 2022. 03. 31.

Köszönjük Magyarország Kormánya, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását, mellyel hozzájárultak településünk
környezetének javításához.

Kategória: Hír |

HUDD10013 Zselic Natura 2000 madárvédelmi terület fenntartási terv egyeztetése

Részletek

Kategória: Hír |

Óvodai beíratás

Részletek

Kategória: Hír |

Bölcsődei HIRDETMÉNY

Részletek

Kategória: Hír |

HIRDETMÉNY

Részletek

Kategória: Hír |

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról[Frissítve: 2022.01.27]

Részletek

Kiegészítés(2022.01.27)

Kategória: Hír |