Zselici Vadvirág Óvoda fejlesztése Simonfán

Kategória: Hír |

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Csoma projekt gesztor

– a kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

– a projekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

– a szerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft

– a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

– a projekt tartalmának bemutatása:  A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.01.

– projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007

Kategória: Hír |

Tájékoztató kutak engedélyezéséről

Aktualizált_tájékoztató  

2019. július 01. naptól a kutakkal kapcsolatos eljárások ILLETÉKMENTESEK!

Az engedélyeztetési kötelezettség új határideje: 2023. december 31.

Kategória: Hír |

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Részletek

Kategória: Hír |

A Hivatal konzorciumi partner a “A Zselickislaki Termelői Piac” projekt megvalósításában

Pályázó neve: ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt megnevezése: A zselickislaki termelői piac létrehozása
Projekt helyszíne (település): Zselickislak
Megítélt összeg: 114 458 750 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt összköltség: 114 458 750 Ft

Projekt várható befejezése:      2019.12.31.

 

Jelen projekt célja, hogy Zselickislak és a környező települések rendelkezzenek egy olyan termelői piaccal, ahol a kistermelők/őstermelők által megtermelt alaptermékeket, és azokból előállított élelmiszereket népszerűsítsék, illetve közvetlenül el tudják juttatni a fogyasztókhoz. További céljuk, hogy az élelmiszerboltokban és áruházakban kapható exportált termékeket visszaszorítsák a térségben, amelyben a helyi termelői piac nagy segítséget nyújthat, hiszen a friss helyi termékek, szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb előmunkával, odafigyeléssel előállított termékeket minőségét nyomon lehet követni, hiszen a termelők közvetlen kapcsolatban lehetnek a vevőkkel, így a termelés módjáról közvetlen tájékoztatást tudnak biztosítani. A termékek előállítása, árusítása a térségben történne, így a bevétel is helyben maradna, ami kapcsán erősödne a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödhetnének a termelő-vevő, a vidék-város kapcsolatok. A közvetlen értékesítésnek köszönhetően a termelőknek csökkenhetne a szállítási, tárolási, hűtési költségei, valamint mindezeknek köszönhetően a környezetterhelés is. A helyi termelői piac nem csak egyszerűen árucsere helyszíne lehetne, hanem egy értékes közösségi élmény színtere is, ahol jobban megismerhetik egymást a helyben és a térségben lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Színes és helyi sajátosságú programokkal kiegészítve a piacot, növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a népi hagyományok is, valamint minden korosztály megtalálhatja a megfelelő kikapcsolódást szolgáló élményt a piac látogatásakor. b) A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: Zselickislak Község Önkormányzata jelen pályázat önállóan támogatható tevékenységei közül a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása című alprogramot célozza meg, melynek keretében egy új termelői piacot létesítene. A terület Zselickislak, 121/4 helyrajzi számú telkén helyezkedik el, amely a település rendezési terve szerint különleges sport- és szabadidős rekreációs terület (Kü-S). A helyszínrajz szerint a terület észak-dél irányú, a terep sík. Az úthálózathoz kapcsolódás megoldott. Gépjármű forgalommal a kialakított közút felől megközelíthető a terület. Az épület földszintjén a 235,65 m2-es piactér mellett két üzlethelyiség kerül kialakításra. Női, férfi és akadálymentes mosdó is található majd az épület földszintjén, valamint itt kap helyet a kazánház is. Az épület emeletén két irodahelyiség lesz megtalálható. Az épület teljes körű, komplex akadálymentesítéssel kerül kialakításra. A térhasználat tervezésekor figyelembevételre került az egyetemes tervezés elve, azaz a nők, férfiak, gyerekek és fogyatékosok igényei.

 

 

Kategória: Hír |