3.3.1 A foglalkoztatottak

Az éves létszám adatok és a személyi juttatások összesített adatai az éves költségvetésekben és zárszámadásokban megtalálhatóak.