3.1.4 Működési statisztika

Az önkormányzat szempontjából nem releváns.