2.9 Közzétételi listák

Az önkormányzatnak egyedi közzétételi kötelezettsége nincs.