2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat  http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek