1.6 Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Tel.: 06-82/502-600

Email: hivatal@somogy.gov.hu

web.: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Vezető: Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott

A képviselő-testület döntései ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.