1.3 Gazdálkodó szervezetek

Nincs az önkormányzat többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet.