1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Nincs önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv.