2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a Simonfa Közös Önkormányzati Hivatal jár el.

Simonfai KÖH SZMSZ