2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat