1.6 Felügyeleti szerv

A képviselő-testület működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Somogy Megyei Kormányhivatal

Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Telefon: 0682/502-600

Vezető: Dr. Neszményi Zsolt – kormánymegbízott

A képviselő-testület döntései ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.