1.4 Közalapítványok

Önkormányzat által alapított közalapítvány nincs.