1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Szennai Közkonyha

Székhely: 7477 Szenna, Rákóczi F. u. 34 ( Főzőkonyha)

Telephely: 7477 Szenna, Árpád u. 1. ( Tálalókonyha )

Telefon: +36-30-581-62-61

Vezető: Dr. Pósáné Tóth Eszter

A z intézmény főtevékenysége: 56.29 Egyéb vendéglátás

Korm funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Egyéb tevékenység:                      56.21 Rendezvényi étkeztetés

Szennai Közkonyha